เกี่ยวกับ
Alexta Coffee Rosater

ALEXTA COFFEE THAILAND

100% Organic Arabica Coffee

เกี่ยวกับ Alexta Co., Ltd.

Alexta Coffee Roaster คือ โรงคั่วกาแฟในประเทศไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพของกาแฟ โดยร่วมมือกับเกษตรกรไทยในประเทศให้เป็นกาแฟออร์แกนิกคุณภาพดี

และเราคัดเลือกคุณภาพของกาแฟทั่วโลกผ่านระดับมาตฐานสากล เพื่อคั่วและสร้างคุณภาพรสชาติพิเศษสำหรับนักดื่ม

 

Single Estate. Shade Grown - High Altitude Arabica Coffee Certified Organic by OneCert Int. Product of Thailand.

Alexta Coffee Planting :
เกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างป่าไม้และสร้างชุมชน

เป็นความพยายามร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพกาแฟที่มีคุณค่าและส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนกับชุมชนที่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการส่งต่อความตั้งใจที่จะปลูกกาแฟคุณภาพที่ปลอดสารเคมีและจัดหาสวนกาแฟต้นน้ำของจังหวัดเชียงราย ภาคเหนือของประเทศไทย คุณภาพชีวิตของชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้ปลอดภัยจากสารเคมี คือการส่งเสริมให้รักป่า ไม่เผาป่า ปลูกต้นไม้เพิ่ม กอบกู้โลก และช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส การสร้างงานให้คนในชุมชนนำไปสู่การดำรงชีวิตและการคืนรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนระหว่างเกษตรกร ผู้ปลูก และผู้ซื้อ

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่านของคุณ?

ต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่หรือไม่?

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้าในตะกร้า